2024/07/23 
 
 

EN CN KR JP VN MENA
   

You Grow ~ We Buy!
Purchase Opportunity Pictures
Al Dahra Agricultural
National Hay Association

Bộ phận ACX Stockton

Trung Tây Thái Bình Dương (PMW)

Peter Ball

Peter Ball, Business Unit Manager

Manuel Magana

Manuel Magana, Business Unit Leader

Đặt tại phía bắc California, Bộ phận ACX Stockton cung cấp cỏ khô alfalfa, TRUESWEET® sudangrass, piper sudangrass, cỏ khô oat vùng khô hạn và ẩm ướt, cỏ khô timothy, và các loại sản phẩm cỏ khô và rơm khác ở mọi tiêu chuẩn và các loại cao cấp.

Gói dịch vụ bao gồm các kiện hàng đầy được nén đôi, các kiện hàng phân nửa, kiện hàng đóng cuộn MACX 450kg, và các sản phẩm nén đơn. Tất cả các container đều có tải trọng đến khoảng 22,5 MT.

Stockton lấy sản phẩm cỏ khô từ San Joaquin Valley of California, phía Bắc Nevada, và phía Nam Oregon rồi giao cho Bộ phận Stockton để lưu trữ và xuất khẩu qua Cảng Oakland.

TRUESWEET®Sudan

Có vị ngọt, mức tiêu thụ cao, và ít phân bón, ACX là nhà cung cấp độc quyền sản phẩm TRUESWEET® Sudangrass nổi tiếng. Do ACX phát triển trong hơn 20 năm, giống cỏ sudagrass phổ biến này mềm hơn và nhiều lá hơn các giống cỏ sudangrass thông thường mà các nhà xuất khẩu cỏ khô khác giới thiệu.

Liên hệ ACX Stockton

Al Dahra ACX Global, Inc.
719 Gillis Avenue
Stockton, CA 95203
Điện thoại: +1 209 465 3718
팩스: +1 209 942 3852
Email

Bản đồ Bộ phận Stockton


Xem bản đồ lớn hơn